Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC s ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje (klikni za detalje)

Zato namjetaj po mjeri

Zato to je cijena jednog metra kvadratnog prostora na tritu 1000 eura, a izradom namjetaja po mjeri, u jednom stanu od 50 kvadrata, utedite 5 kvadrata, a to je 5000 eura odnosno cijena jedne kvalitetne kuhinje!

Pii nam

Tehni?ke karakteristike Kuhinja Zelac
Article Index
Tehni?ke karakteristike Kuhinja Zelac
Page 2
All Pages

Kuhinje Zelac su izra?ene od visoko kvalitetnih materijala europskih proizvo?a?a.

Korpus kuhinja izra?en je od vlago-otpornog iverala proizvo?a?a Woodego iz Njema?ke, dok su rubovi obra?eni ABS trakom 0,5 mm njema?koga proizvo?a?a Rehau.

Stranice su spajanje jedna za drugu drvenim tiplovima dok se le?a moguisporu?ivati u varijanti lesonit (mdf) 4 mm ili iveral 10 mm

Radne plo?e su od Kaindl iz Austrije.

Gornji elementi na zid se pri?vr?uju spojnicama koje se pri?vrste nainu koja se prethodno pri?vrsti na zid....

Donji elementi su na plasti?nim nogicama visine 15 cm, na njih ide

aluminijski cokl (donja maska)

Ru?ice su izra?ene od aluminija u mat boji ili od bruenoga inox- a

arke na vratima su sa ublaiva?ima zatvaranja od proizvo?a?a Blum od

kojeg su i sistemi za otvaranje ladica (tadembox)

Fronte kuhinja mogu se isporu?iti u ?etiri modela:

1. Masiv (hrast) te uklada moe biti ravna ili viti?asta

Okvir vrata izra?en je od masivnog drveta dok je uklada presvu?ena

furnirom hrasta

Fronta se moe isporu?iti u vie toniranih dezena a lakirane su ekoloki prihvatljivim poliuretanskim lakovima talijanskog proizvo?a?a.


 

Kontaktirajte Nas

+385 98 16 16 551

stolarija.zelac@gmail.com