Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC s ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje (klikni za detalje)

Zato namjetaj po mjeri

Zato to je cijena jednog metra kvadratnog prostora na tritu 1000 eura, a izradom namjetaja po mjeri, u jednom stanu od 50 kvadrata, utedite 5 kvadrata, a to je 5000 eura odnosno cijena jedne kvalitetne kuhinje!

Pii nam

Specifikacije materijala

Specifikacije materijala:

Iveral je materijal koji se dobiva preanjem drvnog iverja i veziva u plo?e koje se naknadno oblau folijama razli?itih dekora. Kod kuhinje 18 milimetarski iverali koriste se za korpuse elemenata te za fronte. Za ve?a optere?enja koriste se iverali od 25 mm. Nakon izrezivanja materijal se oblae kant trakama debljine 0,5 ili 2 mm ?ime ga se zati?uje i ?ini otpornim na vlagu. Iverali su savreni materijali za izradu Vaeg namjetaja bilo da se radi o kuhinji, uredskom namjetaju ili ugradbenim ormarima.

Akril je prava alternativa za sjajno lakirane proizvode i preporu?ljiv svima koji ele inovacije u svom domu. Plo?e su obostrano oplemenjene s akrilom gdje je jedna strana sjajna (naj?e?e vidna stana), a druga mat. Plo?a akrila izuzetno je ravne povrine, otporna na djelovanje svjetla, habanje, a moe se polirati pastama kao i lakirana povrina. Upotrebljava se kao fronta u izradi kuhinje, kupaonica i ostalih dijelova namjetaja.

Medijapan predstavlja jedan od kvalitetnijih materijala za izradu kuhinje i ostalog namjetaja. Mogu?nosti obrade medijapana su neograni?eni, razli?ita urezivanja, izrezivanja i oblikovanja su mogu?a. Kod kuhinje to predstavlja blago zaobljene rubove vrata, a kod drugog namjetaja i puno vie. U svojoj zavrnoj lakirnoj verziji nudi se u visokom sjaju i matu, takvog ga je mogu?e polirati te je otporan na vlagu i masno?u. Dostupan je u irokoj koloristi?koj paleti od nekoliko stotina boja (ral karta).

Radna plo?a se sastoji od preanog iverala presvu?enog visoko preanim HPL laminatom koji je otporan na grebanje i kemikalije po standardu BS/EN 438. Naj?e?e se koristi kod modernih kuhinja te su debljine 38mm dezena metalnih, drvnih i kamenih uzoraka.

 

Kontaktirajte Nas

+385 98 16 16 551

stolarija.zelac@gmail.com