Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC s ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje (klikni za detalje)

Zato namjetaj po mjeri

Zato to je cijena jednog metra kvadratnog prostora na tritu 1000 eura, a izradom namjetaja po mjeri, u jednom stanu od 50 kvadrata, utedite 5 kvadrata, a to je 5000 eura odnosno cijena jedne kvalitetne kuhinje!

Pii nam

Zelac.hr
Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje

Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

o Kratki opis projekta

Obrt ZELAC je potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetnitva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1379 za provedbu projekta Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje.

Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Implementacijom predloenog projekta Obrt ZELAC ?e ru?nu obradu zamijeniti strojnom, ?ime ?e se smanjiti rizici od eventualnih greaka, unaprijediti kvaliteta i optimizirati proces proizvodnje. Navedenim ?e do?i do pove?anja obima posla, irenja na nova trita, pove?anja prihoda te otvaranja radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. listopada 2017. godine do 01. travnja 2018. godine.

o Op?i cilj projekta

Doprinos pove?anju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga dodatnim ulaganjem pomo?u bespovratnih sredstava.

o Svrha projekta (specifi?ni ciljevi)

1. Optimizacija trokova poslovanja realizacijom predloenog ulaganja

2. Pove?anje konkurentnosti, odriv rast i poboljanje poloaja na tritu

3. Pove?anje proizvodnih kapaciteta

o O?ekivani rezultati projekta

- Smanjenje broja reklamacija

- O?uvanje broja postoje?ih radnih mjesta

- Pove?anje broja zaposlenih Otvaranje novih radnih mjesta

- Pove?anje prihoda od prodaje

o Ukupna vrijednost projekta iznosi: 473.393,75 HRK

o Ukupno prihvatljivi trokovi iznose: 378.715,00 HRK

o Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije:300.000,00 HRK

Za vie informacija o projektu moete kontaktirati na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Za vie informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za vie informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 
Po mojoj mjeri

Izradom namjetaja po Vaoj mjeri u stanu od 50 kvadrata utedite 5000! Kako ?

Read more
 
Kuhinja Dnevni

Ukoliko imate malu kuhinju i ve?i dnevni boravak, zato to dvoje ne biste spojili?

Read more
 
Bijele kuhinje

Provode?i vrijeme u kuhinji ve?inu vremena radite, pripremate hranu ili ?istite.Danas je moderan visoki sjaj elemenata, on ?e do?i do izraaja i u bijeloj boji

Read more
 
Kuhinjski otok

U modernim interijerima, kuhinjski otok je pravi trend i to iz vie razloga. Kao prvo, onome tko kuha nudi obilje prostora i mogu?nosti.

Read more
 
Dje?je sobe

Svi pamte svoje djetinjstvo. Jako je bitno kako se djeca osje?aju u vlastitoj sobi.

Read more
 
Ugradbeni Ormar

Ugradbeni ormari su idejna rjeenja koji koriste manji prostor, a vie odje?e

Read more
 
Manji stanovi

Ako neznate kako mali stan iskoristiti za dobit vie prostora, mi znamo !

Read more
 
Spava?a Soba

U spava?oj sobi zapo?injemo i zavravamo gotovo svaki dan naega ivota.

Read more
 
Crna kuhinja

Mnogima se ne svi?a pomisao na crnu kuhinju. Jesu li oni u pravu? Nae miljenje je da nisu.

Read more
 
Dnevni Boravak

Sredite svakog stana ?ini dnevni boravak:u njemu se odmaramo,drijemamo, zabavljamo i druimo.

Read more
 
Tehni?ke karakteristike Kuhinja Zelac

Kuhinje Zelac su izra?ene od visoko kvalitetnih materijala europskih proizvo?a?a.

Korpus kuhinja izra?en je od vlago-otpornog iverala proizvo?a?a Woodego iz Njema?ke, dok su rubovi obra?eni ABS trakom 0,5 mm njema?koga proizvo?a?a Rehau.

Stranice su spajanje jedna za drugu drvenim tiplovima dok se le?a moguisporu?ivati u varijanti lesonit (mdf) 4 mm ili iveral 10 mm

Radne plo?e su od Kaindl iz Austrije.

Gornji elementi na zid se pri?vr?uju spojnicama koje se pri?vrste nainu koja se prethodno pri?vrsti na zid....

Read more
 
O nama

Tvrtka Zelac je proizvo?a? kuhinjskog i ostalog plo?astog namjetaja. Naa proizvodnja je locirana u Vinkovcima, u ulici Matije Gupca 117 (kod silosa) .

Svaka kuhinja Zelac je kuhinja po mjeri i narudbi u kombinaciji boja i materijala po elji naru?itelja, samim time individualna je i cijena svake kuhinje. elite li da Vam napravimo kalkulaciju trokova i to?nu ponudu za Vau novu kuhinju, predlaemo da posjetite na izlobeni salon kuhinja u Vinkovcima kako biste mogli uivo razgledati kuhinje koje nudimo i gdje Vam moemo napraviti to?nu ponudu.

Read more
 
Specifikacije kuhinje

U proizvodnji kuhinjskog namjetaja koristimo vrhunsku tehnologiju i najsuvremenije strojeve proizvo?a?a Panhans i Cehisa, Scm, Robland tako da smo svojim irokim asortimanom i performansama u mogu?nosti odgovoriti i na najzahtjevnije zahtjeve kupaca. Nae osoblje ima veliko iskustvo u proizvodnji namjetaja i kontinuirano ulaemo u edukaciju i usavravanje naih radnika.

Specifikacija kuhinje:

Korpus elemenata je izra?en od 18 mm oplemenjene laminirane iverice vrhunske kvalitete, istovremeno moderne i trajne. Korpus je bojom u potpunosti u skladu s frontama kuhinja, tako?er jednak s vanjske i unutarnje strane. Uski rubovi korpusa zati?eni su PVC trakama, to predstavlja savreno rjeenje protiv mehani?kih ote?enja, a istodobno doprinosi kompletnom izgledu.

Read more
 
Specifikacije materijala

Specifikacije materijala:

Iveral je materijal koji se dobiva preanjem drvnog iverja i veziva u plo?e koje se naknadno oblau folijama razli?itih dekora. Kod kuhinje 18 milimetarski iverali koriste se za korpuse elemenata te za fronte. Za ve?a optere?enja koriste se iverali od 25 mm. Nakon izrezivanja materijal se oblae kant trakama debljine 0,5 ili 2 mm ?ime ga se zati?uje i ?ini otpornim na vlagu. Iverali su savreni materijali za izradu Vaeg namjetaja bilo da se radi o kuhinji, uredskom namjetaju ili ugradbenim ormarima.

Read more
 


Kontaktirajte Nas

+385 98 16 16 551

stolarija.zelac@gmail.com