Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem povečanja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Obrt ZELAC je potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1379 za provedbu projekta „Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem povećanja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje“.

Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Implementacijom predloženog projekta Obrt ZELAC će ručnu obradu zamijeniti strojnom, čime će se smanjiti rizici od eventualnih grešaka, unaprijediti kvaliteta i optimizirati proces proizvodnje. Navedenim će doći do povećanja obima posla, širenja na nova tržišta, povečanja prihoda te otvaranja radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. listopada 2017. godine do 01. travnja 2018. godine.

Opći cilj projekta

Doprinos povećanju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga dodatnim ulaganjem pomoću bespovratnih sredstava.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  1. Optimizacija troškova poslovanja realizacijom predloženog ulaganja
  2. Povećanje konkurentnosti, održiv rast i poboljšanje položaja na tržištu
  3. Povećanje proizvodnih kapaciteta

Očekivani rezultati projekta

  • Smanjenje broja reklamacija
  • Očuvanje broja postojećih radnih mjesta
  • Povećanje broja zaposlenih i Otvaranje novih radnih mjesta
  • Povećanje prihoda od prodaje

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 473.393,75 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 378.715,00 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 300.000,00 HRK

Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati na: stolarija.zelac@gmail.com

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779