Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC s ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje (klikni za detalje)

Zato namjetaj po mjeri

Zato to je cijena jednog metra kvadratnog prostora na tritu 1000 eura, a izradom namjetaja po mjeri, u jednom stanu od 50 kvadrata, utedite 5 kvadrata, a to je 5000 eura odnosno cijena jedne kvalitetne kuhinje!

Pii nam

Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje

Projekt: Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

o Kratki opis projekta

Obrt ZELAC je potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetnitva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1379 za provedbu projekta Modernizacija poslovanja obrta ZELAC sa ciljem pove?anja kvalitete proizvoda i kapaciteta proizvodnje.

Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Implementacijom predloenog projekta Obrt ZELAC ?e ru?nu obradu zamijeniti strojnom, ?ime ?e se smanjiti rizici od eventualnih greaka, unaprijediti kvaliteta i optimizirati proces proizvodnje. Navedenim ?e do?i do pove?anja obima posla, irenja na nova trita, pove?anja prihoda te otvaranja radnih mjesta.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. listopada 2017. godine do 01. travnja 2018. godine.

o Op?i cilj projekta

Doprinos pove?anju konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga dodatnim ulaganjem pomo?u bespovratnih sredstava.

o Svrha projekta (specifi?ni ciljevi)

1. Optimizacija trokova poslovanja realizacijom predloenog ulaganja

2. Pove?anje konkurentnosti, odriv rast i poboljanje poloaja na tritu

3. Pove?anje proizvodnih kapaciteta

o O?ekivani rezultati projekta

- Smanjenje broja reklamacija

- O?uvanje broja postoje?ih radnih mjesta

- Pove?anje broja zaposlenih Otvaranje novih radnih mjesta

- Pove?anje prihoda od prodaje

o Ukupna vrijednost projekta iznosi: 473.393,75 HRK

o Ukupno prihvatljivi trokovi iznose: 378.715,00 HRK

o Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije:300.000,00 HRK

Za vie informacija o projektu moete kontaktirati na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Za vie informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za vie informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Kontaktirajte Nas

+385 98 16 16 551

stolarija.zelac@gmail.com